Hotel Osejava, u Makarskoj - rezervirajte online - garantiramo najnižu cijenu ! Povoljnije od direktne rezervacije u hotelu - provjerite naše cijene !