Hotel Podgorka, Podgora, Makarská riviéra, Chorvátsko