1. UZAVÍRÁNÍ SMLUV MEZI TURISTICKOU AGENTUROU "VAKANCE" A UŽIVATELEM WEBOVÝCH STRÁNEK

Pravidla užívání, i přijatelné způsoby chování uživatele Makarskainfo.com internetových stránek chrání uživatele služeb Vakance, turistickou agenturu "Vakance" a ostatní uživatele internetu od neodpovědných, zneklidňujících, obtěžujících a v krajních případech i nezákonných aktivit. Sledováním podmínek užívání, zajistíte sobě i druhým uživatelům příjemné a produktivní využívání "Vakance" služeb.

Užíváním těchto web stránek ,přesněji řečeno jakýchkoliv služeb z "Vakance" nabídky, přijímáte zde uvedená pravidla a podmínky užívání. Proto Vás prosíme, aby jste podmínky užívání přečetli a dodržovali, protože budete v opačném případě pro jejich nedodržování nést následky stanovené zákonem, přesněji řečeno smlouvou. Pokud nesouhlasíte s pravidly a podmínkami užívání těchto stránek, doporučujeme Vám, aby jste je neužívali.

2. OBSAH WEBU


Obsahy a servisy na Makarskainfo.com internetových stránkách jsou k dispozici uživatelům, návštěvníkům a obchodním partnerům prostřednictvím podmínek stanovených touto smlouvou. Obsah a servis na těchto stránkách jsou především zaměřeny pro všechny zainteresované v oblasti možností a rozvoje chorvatského turizmu.

Materiály, uvedené na Makarskainfo.com internetových stránkách jsou komerčního a informačního charakteru a uživatelé je mohou užívat i k osobnímu účelu. Účelem Makarskainfo.com internetových stránek je kvalitně informovat zainteresované účastníky o turistické nabídce chorvatského Jadranu. Množstvím informací, tematických celků, také možností internetového vyhledávání je určeno pro celkovou dostupnost k různým informacím, které budou mít rozhodující vliv pro uživatele při výběru lokality, ubytování i způsobu, kterým chce strávit svoji dovolenou.

Zvláštní pozornost věnujeme kvalitní prezentaci kapacit privátního ubytování Vakance . Množství detailních informací a fotografií spojených s objektem, interiérem každé ubytovací jednotky, terasou,balkonem, pohledem z objektu, okolí i dvoru, parkovacím prostorem, pláží v blízkosti objektu, také nejlepšími plážemi na samém místě, i rivierou ve které se objekt nachází i přiloženými 3D ukázkami každé z ubytovacích jednotek, dávají reálný pohled na ubytovací kapacitu, která je předmětem zájmu o rezervaci a tím také nejlepší garancí , vylučující nepříjemná překvapení při samém příjezdu.

3. PŘESNOST A PRAVDIVOST INFORMACÍ


"Vakance" se zavazuje ve svém podnikání poskytovat přesné a kvalitní informace. Na Web stránkách však může dojít k chybám a opoždění v aktualizaci údajů bez zavinění "Vakance".
S ohledem na fakt, že všechny informace, údaje i fotografie spojené s privátním ubytováním shromažďují osoby Vakance, proto odpovědnost za nepřesnosti i opoždění v aktualizaci této části webu (privátní ubytování) Vakance přejímá na sebe v souladu s obecnými podmínkami poskytování služeb ubytování v privátních kapacitách fyzických osob.

4. OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH ÚDAJÚ


Tyto web stránky jsou určeny přímo Vaší osobní a nekomerční potřebě. Nejsou dovoleny žádné změny, rozmnožování,distribuce,přímý přenos, předvádění, reprodukce, publikování, přivlastňování, přeměny,prodej informací, softwaru, výroby nebo služeb ve vlastnictví těchto web stránek.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV


Turistická agentura "Vakance" je přímý vlastník ideového i následného projektu a všech softwarových aplikací na Makarskainfo.com stránkách , které jsou vlastnictvím "Vakance". a jeho partnerů. Autor všech informací na portálu je Vakance ve spolupráci se svými partnery.Ty obsahy, které nejsou vlastnictvím Vakance budou zvlášť zvýrazněny a označeny. Pokud zjistíte nějaké porušení autorských práv, prosíme Vás o upozornění na e-mail: .

Všechny fotografie a dílčí fotografie na kterých je otisknut ochranný znak Vakance jsou přímým vlastnictvím Vakance. Autorské právo na všechny materiály, které se nacházejí na internetových stránkách patří Vakance. Uživatel i návštěvník Vakance nesmí kopírovat nebo využívat informace ve věcech komerčních bez vědomí a písemného souhlasu Vakance. Všechna práva jsou vyhrazena.. Souhlas se dává mediálním subjektům a turistickým agenturám-partnerům ve věci využití těchto materiálů přímo pro reklamní, úřední a informační účely ,pro tisk do novin, časopisů a elektronických medií, také na internetových stránkách našich agenturních partnerů pouze na základě smlouvy,uzavřené s Vakance. Jiné využití materiálů ze stránek Makarskainfo.com není dovoleno. Při využívání materiálů s internetových stránek se mediální uživatelé i turistické agentury - partneři zavazují plně dodržovat zde uvedených vymezení, podmínek i žádostí, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ


Vaše osobní údaje a komunikace s Vakance je plně chráněna. Vaše osobní údaje potřebujeme jedině v případě Vašeho zájmu o úhradu akontace, následně pro konečné potvrzení rezervace a abychom uskutečněnou úhradu vybraného ubytování mohli evidovat na Vaše jméno a také Vám poslat všechny potřebné materiály na Vaši adresu bydliště. Všechny Vaše osobní údaje budou postoupeny jedině poskytovateli služeb ubytovací jednotky, kterou jste si přes náš rezervační systém objednali.

Také Vám touto cesto sdělujeme, že Vaše údaje využijeme, abychom Vás mohli průběžně informovat o všech relevantních změnách, které se projeví na Vakance. Pokud si nepřejete přijímat informace o změnách a speciálních nabídkách Vakance, prosíme Vás, aby jste nás o tomto informovali.

7. BEZPEČNOST ÚDAJÚ


Pro bezpečnost údajů na stránkách Vakance jsme zajistili, že počítačová soustava užívá softwarový program, který provází návštěvy do sítě a rozpozná neoprávněné pokusy o zrušení nebo změnu v údajích, stejně jako ty, kteří by mohli způsobit škodu nějakým jiným způsobem. Tyto neoprávněné pokusy jsou přísně zakázány a podléhají podle zákona a těchto podmínek sankcím. Vakance neručí za bezpečnost a ochranu vzkazů, poslaných cestou elektronické pošty z důvodu nezajištění media samého.

8. ZAKÁZANÉ A NEDOVOLENÉ VYUŽITÍ


Užíváním těchto webových stránek se zavazujete, že údaje, informace a fotografie i jakékoliv jiné materiály ve vlastnictví "Vakance" nebo jeho partnerů nebudete užívat pro zákonem zakázané nebo těmito podmínkami nedovolené účely.

9. PROPOJENÍ NA STRÁNKY TŘETÍCH


Tyto internetové stránky obsahují i propojení na internetové stránky, které jsou pod dohledem jiných fyzických nebo právnických osob. Tato propojení jsou dostupná pouze jako doporučení pro potencionální zdroj dodatečných a obšírnějších informací.Protože Vakance nemá žádné propojení na jejich obchodní a obsahovou politiku, touto smlouvou se osvobozuje od jakýchkoliv odpovědností za jejich obsah, přesnost a pravdivost informací, které se na nich nacházejí.

10. ZMĚNA PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ


"Vakance" si vyhrazuje právo změny těchto podmínek užívání v jakémkoliv okamžiku a bez předchozího oznámení. Změny vstupují v okamžitou platnost. Návštěvníci jsou povinni sledovat tyto změny a včas se jimi řídit.

Tato smlouva je v platnosti do doby, kdy jedna ze stran od smlouvy neodstoupí. Od smlouvy můžete odstoupit v kterémkoliv okamžiku a to způsobem, že přestanete užívat tuto internetovou stránku a zničíte všechny materiály, které jste uložili, vytiskli, nebo jiným způsobem uložili.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ


Uživatel souhlasí s tím, že tato smlouva může být převzata na jinou osobu.

12. PŘÍSLUŠNOST SOUDU


Chorvatské právo je kompetentní k řešení právních sporů, spojených s podmínkami využívání materiálů zpracovaných na webových stránkách Vakance. Pro řešení žádostí a sporů, které nastaly následně užíváním předmětných materiálů je příslušný soud ve Splitu.

Marinas:  PulaZadar,
SibenikSplit,  Dubrovnik

Croatia